QMSSolutions Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru (RIS): 2.24 / 00222 / 2024
QMSSolutions w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z uprawnieniami do świadczenia usług z możliwością dofinansowania

Claim management – Zarządzanie reklamacjami

AGENDA

 • Zgłoszenie reklamacji (komunikacja, wymagania)
 • Systemowe zarządzanie reklamacją w organizacji
 • Definiowanie działań natychmiastowych z uwzględnieniem analizy ryzyka
 • Omówienie procesu rozwiązywania problemów jakościowych od zgłoszenia po wdrożenia działań korygujących
 • Stosowanie formularze (8D, FTA PDCA)
 • Skuteczność i efektywność wdrożonych działań
 • Monitorowanie z uwzględnieniem podejścia procesowego
 • LLC – Lesson Learned Card

ADRESACI SZKOLENIA

Kadra zarządzająca

Dyrektorzy
Kierownicy
Liderzy

Kadra specjalistyczna

Specjaliści Jakości
Inżynierowie Procesu
Kontrolerzy / inspektorzy Jakości
Specjaliści / technicy utrzymania ruchu
Bezpośredni kontakt z klientem

CENA OBEJMUJE

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad) – dot. szkoleń stacjonarnych
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat
 • bufet kawowy – dot. szkoleń stacjonarnych
 • bezpłatne miejsce parkingowe – dot. szkoleń stacjonarnych

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania – dot. szkoleń stacjonarnych

Czas trwania:
1 Dzień – 8 godzin lekcyjnych

Masz pytania? Odezwij się do nas.