QMSSolutions Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru (RIS): 2.24 / 00222 / 2024
QMSSolutions w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z uprawnieniami do świadczenia usług z możliwością dofinansowania

WYDARZENIA I PUBLIKACJE

– uczestnictwo w INDUSTRY 5.0 – panelista w sesji III: Inteligentne rozwiązania przyszłości – case study
– XVII KONGRES KAIZEN 2022 – XVII Europejski Kongres KAIZEN™, organizowany we współpracy Akademii WSB i Kaizen™ Institute Poland
RYSZARD BUDNIOK – Prelegent
– KONGRES KAIZEN 2023
XVIII Europejski Kongres KAIZEN™, organizowany we współpracy Akademii WSB i Kaizen™ Institute Poland
RYSZARD BUDNIOK – Prelegent
– Spotkanie ze studentami ATH w Bielsku Białej
Styczeń 2023: studenci specjalności Zarządzanie Logistyką i Jakością uczestniczyli w spotkaniu, którego tematem było QRQC tj. Quick Responce Quality Control. Spotkanie poprowadził absolwent naszej uczelni Pan Ryszard Budniok (Quality & Production Manager, Six Sigma Black Belt, trener, założyciel QMSSolutions).
W trakcie spotkania omówione zostały problemy z jakimi mają do czynienia zespoły QRQC oraz sposoby ich rozwiązywania i zapobiegania. Poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. współpracy i zaangażowania pracowników, przestrzegania zasad obowiązujących w QRQC, obiektywnego podejścia do rozwiązywania problemów oraz korzyści wynikające z wprowadzenia QRQC w przedsiębiorstwie.
Kolejne spotkania, nowe tematy i duża porcja wiedzy praktycznej już w kolejnym semestrze.