QMSSolutions Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru (RIS): 2.24 / 00222 / 2024
QMSSolutions w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z uprawnieniami do świadczenia usług z możliwością dofinansowania

QMSSolutions,

To zespół wykwalifikowanych inżynierów, specjalistów i managerów, którzy charakteryzuje pasja do poznawania i dzielenia się swoim doświadczeniem z uczestnikami warsztatów, szkoleń, konsultacji, wdrożeń czy audytów, które organizujemy.

– uzyskaliśmy potwierdzenie naszych kompetencji w zakresie szkoleń i doradztwa dzięki Certyfikatowi ISO 9001:2015 oraz wpisowi do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

QMSSolutions organizuje szkolenia z wielu branż zgodnie z wymaganiami Norm, klientów i pomaga w ich wdrażaniu w sposób przystępny i zrozumiały dla każdego.
Jesteśmy na rynku od stycznia 2023 i w tym okresie:
– zdobyliśmy zaufanie setek uczestników szkoleń przez nas organizowanych (otwarte, zamknięte, stacjonarne i online)
– uczestniczyliśmy w Konferencjach
– rozbudowaliśmy zespół specjalistów, trenerów, konsultantów – naszych przyjaciół
– rozszerzyliśmy sieć naszych kontaktów i wchodzimy na rynki zagraniczne.
Dla nas najważniejszym osiągnięciem jest, to że uczestnicy naszych szkoleń wracają z propozycjami nowych projektów, które możemy dla nich organizować, uczestniczą w kolejnych szkoleniach.
Oferowane szkolenia są dostępne w języku polskim, angielskim a część szkoleń biznesowych oferujemy także w języku Hindi i Bengali.

QMSSolutions została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00222/2024  

Rozszerzyliśmy działalność na terenie całej Polski (oddział North / South QMSSolutions)

Partnerzy

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
QMSSolutions w dniu 05.04 2023 porozumienie o współpracy w zakresie praktyk studenckich z Akademią WSB wpisaną do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 66.

Porozumienie ma na celu usprawnienie współpracy w realizacji zajęć praktycznych objętych programem kształcenia Uczelni oraz prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk społecznych.

Współpraca

QMSSolutions oferuje możliwość rozwoju osobistego poprzez realizację szkoleń, warsztatów czy wdrożeń. Jeśli jesteś zainteresowany, prosimy o bezpośredni kontakt i przesłanie CV na adres: Qmssolutions24@gmail.com

Współpraca z QMSSolutions to także możliwość uczestnictwa w wielu konferencjach oraz publikowania artykułów. Jeśli jesteś zainteresowany żeby podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, prosimy o bezpośredni kontakt na adres: Qmssolutions24@gmail.com

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

MISJA I CEL

QMSSolutions jest dostępne dla naszych klientów, partnerów i dostosowuje się do Państwa potrzeb w celu wdrożenia i zrealizowania powierzonego zadania.
Jesteśmy zaangażowani we wsparcie naszych klientów przy wdrażaniu i szkoleniu standardów ISO 9001, IS0 14001, ISO 45001, ISO 27001, AS 9100 oraz IATF 16949.
Każdy z wymienionych standardów jest istotny dla poprawy warunków naszej pracy, poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny a także bezpieczeństwa informacji. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy zwiększyć skuteczność systemów zarządzania a wdrażając audyty wewnętrzne, dostawców dążymy do ciągłego doskonalenia naszych organizacji.

Nasza wykwalifikowana kadra specjalistów, managerów, audytorów jest ogromną wartością dodaną dla klientów, którzy otrzymują kompleksową pomoc i ocenę w realizacji wymagań Norm.
QMSSolutions zaprasza do kontaktu przedsiębiorstwa, osoby indywidualne oraz organizacje.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji oferując przyjazną atmosferę, dynamiczną realizację zadań i bardzo dobrą ofertę cenową, w której uwzględniamy rabaty za kontynuację współpracy, polecanie naszych usług oraz rozwój studentów i absolwentów uczelni wyższych i szkół średnich.

QMSSolutions Aneta Gaik
ul. Akacjowa 9, 43-502 Czechowice – Dziedzice
e-mail: qmssolutions24@gmail.com
Tel: +48 600 831 005

Nasi trenerzy

RYSZARD BUDNIOK
Quality & Production Manager, Six Sigma Black Belt, współzałożyciel firmy szkoleniowej QMSSolutions,
Członek Rady Ekspertów Akademii WSB, trener, konsultant i nauczyciel akademicki od 2015 roku, panelista, prelegent konferencji i kongresów.
Z przemysłem motoryzacyjnym związany od 2004 roku. Początkowo pełnił funkcję inżyniera jakości, później obejmował stanowiska kierownicze oraz eksperckie.

dr inż. KATARZYNA
Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej (mgr inż.), kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Inżynieria chemiczna i bioprocesowa.
Doświadczona inżynier procesu w firmie produkcyjnej w przemyśle fotoniki i światłowodów.
W ramach pracy badawczej opracowała technologię zastosowania elektrochemicznego osadzania metali w technice światłowodowej. Technologia skutecznie została wdrożona do przemysłu i opatentowana.
W 2016 roku obroniła tytuł dr inż. z wyróżnieniem na Politechnice Rzeszowskiej w dziedzinie Elektrochemii, (Międzynarodowe Studia Doktoranckie działające w porozumieniu z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie).
Od 2019 roku pełni zawodowo funkcję Kierownika Działu Jakości dbając o standardy ISO 9001, AS 9120, AS 9100, BRCGS, HACCP, ciągle rozwijając się w kierunku rozszerzenia wiedzy na temat takich standardów jak ISO 27001, ISO 23001 oraz ISO 13485.
Zarządzanie jakością to jej pasja, zarządza także działem Kontroli Jakości i równolegle jest Kierownikiem B&R w tematyce powłok.

dr nauk medycznych, MBA JOYDIP
Doktor nauk medycznych, MBA (Master of Business Administration), zawodowo Lider w dziale doświadczenia Obsługi Klienta. Szkoli nowych pracowników (Lead Nex/Salesforce), tworzy projekty usprawniające pracę i wykorzystuje wzajemną wiedzę do poprawy obsługi klienta i zapewnienia satysfakcji z kontaktu. Wszechstronnie wykształcony, nastawiony na rozwój i naukę nowych technik współpracy z Klientami.

Certifikaty:
1. Agile Crash Course: Agile Project Management and Agile delivery Udemy
2. Facilities Management Virtual Experience Program – CBRE
3. SAP S/4 HANA Finance & Controlling – Configuration & End User. Udemy
4. The Business Analysis Certification Program (IIBA – ECBA) Udemy
5. Client Service Virtual Experience Program (BNY MELLON)

JUSTYNA
Koordynuje zespoły FMEA rozlokowane w kilku zakładach w Europie.
Specjalistka we wdrażaniu projektów zgodnie z IATF 16949 i Lean Manufacturing, posiada wieloletnie doświadczenie w procesach planowania jakości wyrobu oraz zatwierdzania części do produkcji seryjnej: APQP i PPAP. Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu i realizacji wielu projektów z zakresu Problem solving. Specjalizuje się w CSR (Stellantis, Valeo, Toyota).

RAFAŁ
Trener i specjalista w zakresie Lean Management z ponad 15 letnim stażem w przemyśle.
Specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), 5S, Standaryzacje Pracy, Kanban.
Analizuje plany produkcji w odniesieniu do terminowości dostaw i częstotliwości przezbrojenia maszyn, w celu skracania czasu przezbrojeń (SMED / TPM). Realizuje projekty jakościowe z zakresu doskonalenia procesów produkcyjnych wykorzystując narzędzia Problem Solving.

DMITRIJ
Zapewnienie jakości to ciągłe wyzwania i wspaniała możliwość rozwijania siebie i ludzi w swoim otoczeniu.
Jego motto: „Problemy stwarzają możliwości”
posiada ogromne doświadczenie w procesach planowania jakości wyrobu oraz zatwierdzania części do produkcji seryjnej: APQP i PPAP.

KAROLINA
Posiada bogate doświadczenie w Prowadzeniu analiz i badań / wspiera zakłady produkcyjne oraz dostawców dla nowo powstających procesów specjalnych celem wyznaczenia wymagań i standardów
Prowadzi audyty procesów specjalnych z zakresu obróbki cieplnej (CQI-9) i procesów spawania (CQI-15).

ANIA
Manager jakości oraz Lean Senior Manager z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle motoryzacyjnym.
Specjalizuje się w optymalizacji i doskonaleniu procesów w oparciu o Value Stream Mapping (VSM), 5S, Standaryzacje Pracy, Kanban.

MARTA
Manager Jakości z ponad 18 -letnim doświadczeniem w branży Automotive.
Karierę w jakości zaczęła będąc jeszcze studentką, przechodząc później przez poszczególne szczeble kariery tj. inżynier kontroli dostaw, inżynier jakości klienta, inżynier jakości procesu, kierownik ds. systemów jakości oraz systemów zintegrowanych, audytor wewnętrzny wg IATF16949:2016/ISO 9001:2015/ oraz audytor drugiej strony wg VDA 6.3.

dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
profesor uczelni w Katedrze Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Twórca ponad stu czterdziestu prac naukowych, a także kilkudziesięciu projektów wdrożeniowych dla przemysłu. Naukowo zajmuje się dwoma obszarami zagadnień.

Pierwszym z nich jest sfera społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju. W jej ramach zajmuje się szczególnie tematyką budowy relacji przedsiębiorstw z ich interesariuszami, liczeniem i zmniejszaniem poziomu śladu węglowego, poprawą efektywności energetycznej, wdrażaniem idei gospodarki o obiegu zamkniętym oraz, w skali makro, sprawiedliwą transformacją energetyczną Polski.
Członek Grupy Roboczej ds. Taksonomii UE przy Ministrze Rozwoju i Technologii, Członek Grupy Roboczej ds. Platformy Zrównoważonych Finansów przy Ministrze Finansów, Członek Grupy Roboczej ds. CCS przy Ministrze Klimatu i Środowiska.

Jest członkiem kapituły konkursu The Best Annual Report.
Drugą sferą badań jest zarządzanie jakością oraz zarządzanie procesowe, w ujęciu potrzeb i ich realizacji w kontekście budowy łańcuchów wartości, ze szczególnym uwzględnieniem w działaniu koncepcji Lean Management, w tym Lean Six Sigma oraz Lean Green. Członek Komitetu Technicznego ds. Akredytacji przy Polskim Centrum Akredytacji.
Twórca pierwszej na polskich wyższych uczelniach publicznych specjalności Lean Manufacturing. Prowadzący szkolenia, audyty oraz projekty optymalizacyjne z zakresu Lean w polskich przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych.

Jest Wiceprezesem Fundacji dla AGH oraz Pełnomocnikiem Rektora AGH ds. Kół Naukowych.
Prywatnie wielki fan lekkiej atletyki oraz dobrej muzyki rockowej.

dr ADA
Posiada 17-letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Obecnie jako HR Menedżer odpowiada za politykę personalną jednego z międzynarodowych przedsiębiorstw motoryzacyjnych.
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Tematem mojej pracy doktorskiej była grywalizacja wykorzystywana w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi szkolenia
i warsztaty poświęcone grywalizacji.
Jest pasjonatką nieustannego rozwoju, dzielenia się wiedzą i pozytywnego spojrzenia na życie. Swoją pasję naukową i dydaktyczną realizuje od 2017 roku jako wykładowca akademicki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej oraz wydziałach zamiejscowych w Cieszynie i Żywcu. Ma na swoim koncie kilka artykułów naukowych. Jest promotorem i recenzentem prac dyplomowych. Tematyka prowadzonych przez Adę zajęć obejmuje m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi, budowanie zespołu, komunikację interpersonalną, różnorodność zespołową, zarządzanie zespołem.
Prowadzi również szkolenia dla organizacji. Jest także trenerem współpracującym z organizacją szkolącą z użyciem gier szkoleniowych.
Certyfikowany konsultant Disc D3. Miłośniczką wspierania talentów i odkrywania drzemiącego w ludziach potencjału. W obszarze jej zainteresowań jest w szczególności różnorodność zespołowa, komunikacja oraz wspieranie osób wysoko wrażliwych.

JUSTYNA
Trener z ponad 7 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, wykładów wspieram nie tylko swój biznes ale także biznes moich klientów.
Dziś wykorzystuję zdobyte doświadczenie oraz umiejętności i kompetencje do wspierania ludzi jak i organizacji w rozwoju w zakresie:
– szkoleń z efektywnej komunikacji, sprzedaży, obsługi klienta, stresu w oparciu o profile osobowości metodologi D-I-S-K persolog
– projektów indywidualnych – Coachingowych w oparciu o różne narzędzia w tym profile osobowości
– doradztwo w procesach biznesowych

WIOLETA
Audytor Wiodący ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015
Koordynator ds. audytów /Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego / Koordynator SQA(BNY MELLON)

MARIUSZ
mgr inż., absolwent wydziału mechanicznego AGH, prawie 20 lat doświadczenia w konstrukcjach przemysłowych automotive, spożywczej, maszynowej

SYLWIA
Posiada uprawnienia VDA Maturity Level, audytora procesu VDA 6.3, IATF 16949 oraz jest konsultantką VDA 6.3, posiada ogromne doświadczenie w procesach planowania jakości wyrobu, zatwierdzania części do produkcji seryjnej: APQP i PPAP oraz w bezpośrednim nadzorowaniu dostawców z wielu krajów Europy (jako Corporate SQE)
Specjalizuje się w CSR producentów rynku niemieckiego: Daimler, BMW, VW
Motto Sylwii: Najlepsza inwestycja to rozwój siebie, dlatego wciąż stawiam na rozwój i samodoskonalenie.

ARKADIUSZ
Certyfikowany auditor VDA 6.3
Trener i konsultant: VDA, AIAG;
Auditor wiodący ISO 27001; TISAX, ISO 22301

ADRIAN
Od blisko 20 lat w swojej działalności zawodowej zajmuje się statystycznym sterowaniem procesami, zarządza laboratorium i nadzoruje wyposażenie kontrolno-pomiarowe.
Prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu technik i metod w zarządzaniu jakością SPC, MSA, statystki oraz analizy danych w środowisku Excel / Minitab.