QMSSolutions Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru (RIS): 2.24 / 00222 / 2024
QMSSolutions w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z uprawnieniami do świadczenia usług z możliwością dofinansowania

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania zg. z ISO 9001:2015

AGENDA

1.  Wprowadzenie:
– Główne założenia normy ISO 9001:2015
– Omówienie cyklu PDCA oraz jego zastosowania w Systemie Zarządzania Jakością
– Omówienie cech Pełnomocnika Systemu Jakości
2. Zwrócenie uwagi na kluczowe terminy dotyczące jakości
3. Omówienie odpowiedzialności i uprawnień Pełnomocnika Systemu Jakości
4. Kontekst Organizacji
5. Przywództwo
6. Planowanie
CZĘŚĆ 2.
1. Zadania Pełnomocnika Systemu Jakości
2. Wsparcie: 
– Rodzaje udokumentowanych informacji
– Wymagania normy ISO 9001:2015 w zakresie dokumentowania
– Opracowywanie i aktualizowanie udokumentowanych informacji
– Nadzór nad udokumentowanymi informacjami
3. Działania operacyjne:
– Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
– Nadzór nad niezgodnymi wyjściami
4. Ocena efektów działalności
– Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
– Audyt wewnętrzny
Przegląd zarządzania
5. Doskonalenie:
– Niezgodności i działania korygujące
– Ciągłe doskonalenie

ADRESACI SZKOLENIA

Kadra zarządzająca

Dyrektorzy
Kierownicy
Liderzy

Kadra specjalistyczna

Specjaliści Jakości
Inżynierowie Procesu
Kontrolerzy / inspektorzy Jakości
Specjaliści / technicy utrzymania ruchu
Bezpośredni kontakt z klientem

CENA OBEJMUJE

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad) – dot. szkoleń stacjonarnych
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy – dot. szkoleń stacjonarnych
  • bezpłatne miejsce parkingowe – dot. szkoleń stacjonarnych

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania – dot. szkoleń stacjonarnych

Czas trwania:
1 Dzień – 8 godzin lekcyjnych

Masz pytania? Odezwij się do nas.