QMSSolutions Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru (RIS): 2.24 / 00222 / 2024
QMSSolutions w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z uprawnieniami do świadczenia usług z możliwością dofinansowania

Szkolenie Metrolog X4, skaner 3D oraz ramie pomiarowe Faro

AGENDA

WSTĘP
1. Poznanie doświadczenia i umiejętności pomiarowych szkolonych
2. Poziom znajomości oprogramowania Metrolog X4

PODSTAWOWE FUKCJE INTERFACE’U i USTAWIENIA
1. Ustawienia i zawartość sesji roboczej
2. Ustawiania systemu pomiarowego i profile
3. Ustawienia urządzenia pomiarowego
4. Kalibracja i zarządzanie sondami
5. Opcje i ustawienia widoków

METODY PRZYJMOWANIA UKŁADU ODNIESIENIA
1. Sposoby przyjmowania układów odniesienia części mierzonej:
a) Na elementach referencyjnych tzw. RPS’y
b) Na sześciu punktach powierzchniowych
c) System 3-2-1 (płaszczyzn-linia-punkt)
d) Standardowy system geometryczny
e) Na płaszczyzna i 2 punktach
f) Przez najlepsze dopasowanie Best Fit
2. Tworzenie i zastosowanie układów lokalnych

DEFINICJA, POMIAR I OBLICZANIE ELEMENTÓW
1. Definicja różnych typów elementów
2. Pomiar elementów
3. Konstruowanie i obliczanie elementów
4. Obliczanie tolerancji geometrycznych
5. Funkcje pomocnicze i ukryte

CAD I JEGO OBRÓBKA PRZYGOTOWANIE RAPORTU
1. Przygotowanie matrycy raportu
2. Zastosowanie zmiennych użytkownika
3. Wydruk

ADRESACI SZKOLENIA

Kadra specjalistyczna:

Specjaliści Jakości
Inżynierowie Procesu
Kontrolerzy / inspektorzy Jakości

CENA OBEJMUJE

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad) – dot. szkoleń stacjonarnych
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy – dot. szkoleń stacjonarnych
  • bezpłatne miejsce parkingowe – dot. szkoleń stacjonarnych

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania – dot. szkoleń stacjonarnych

Czas trwania:
1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Masz pytania? Odezwij się do nas.