QMSSolutions Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru (RIS): 2.24 / 00222 / 2024
QMSSolutions w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z uprawnieniami do świadczenia usług z możliwością dofinansowania

STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM SPC Z ANALIZĄ SYSTEMÓW POMIAROWYCH MSA

AGENDA

– Przedstawienie znaczenia statystycznego sterowania procesem SPC i analizy systemów pomiarowych MSA w kontekście współczesnych wymagań jakościowych (przede wszystkim ISO 9001:2015) – podejmowanie decyzji na podstawie analizy danych, ciągłe doskonalenie (PDCA), zarządzanie ryzykiem, narzędzia statystyczne.
– Prezentacja zasad funkcjonowania i praktycznego wykorzystania metod statystycznego sterowania procesem (SPC) i analizy systemów pomiarowych MSA zarówno w odniesieniu do parametrów mierzalnych jak i w przypadku kwalifikacji alternatywnej.
– Przedstawienie wzajemnych relacji pomiędzy SPC i MSA.
– Nabycie umiejętności określenia zapotrzebowania na SPC i MSA, doboru narzędzi SPC i MSA, a także przeprowadzania analiz interpretacji wyników z zakresu SPC i MSA.

WPROWADZENIE

 • Znaczenie metod statystycznych, w szczególności SPC i MSA we współczesnych systemach zarządzania jakością
 • Statystyczne narzędzia jakości – krótka charakterystyka, przeznaczenie, normy

2.  SPC. Zmienność. Podstawowa statystyczna analiza danych (statystyczny opis zmienności).
3.  SPC. Zdolność procesu/maszyny.

 • Obliczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu według strategii podstawowej (Cp, Cpk)
 • Krótka charakterystyka innych strategii oceny zdolności (AIAG, VDA).
 • Zdolność procesu w przypadku oceny alternatywnej.

4.  SPC. Karty przebiegu procesu, karty kontrolne jako narzędzia monitorowania i doskonalenia procesu.

 • Karty przebiegu procesu a karty kontrolne, karty Shewarta.
 • Obliczanie współczynników zdolności procesu Cp, Cpk na podstawie kart kontrolnych dla cech mierzalnych.
 • Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania: dobór liczności próbki, częstość próbkowania, metody próbkowania, kryteria identyfikacji rozregulowania procesu (zasady czytania kart kontrolnych) – sygnały, trendy, serie, „obklejanie” linii kontrolnych, „obklejanie” linii centralnej, periodyczność, rola i znaczenie linii ostrzegawczych, testy strefowe itp. – według PN-ISO 8258+AC1, PN-ISO 7870, itd.).
 • 5.  MSA. Podstawowa terminologia i definicje.

  • Pomiar, błąd/niepewność pomiaru, system pomiarowy, proces pomiarowy.
  • Zmienność w przypadku procesu pomiarowego od przyrządu pomiarowego (EV), od operatora (AV), od procesu tj. od części-do-części (PV), zmienność całkowita (TV).

  6.  MSA. Rozróżnialność, poprawność i precyzja.
  7.  MSA. Kwalifikacja systemu pomiarowego ze względu na poprawność.
  8.  MSA. Kwalifikacja systemu pomiarowego ze względu na precyzję.
  9.  MSA. Kwalifikacja w przypadku oceny alternatywnej (atrybutowej).

  ADRESACI SZKOLENIA

  Kadra zarządzająca:

  Kierownicy
  Liderzy

  Kadra specjalistyczna:

  Specjaliści Jakości
  Inżynierowie Procesu
  Kontrolerzy / inspektorzy Jakości

  CENA OBEJMUJE

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad) – dot. szkoleń stacjonarnych
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy – dot. szkoleń stacjonarnych
  • bezpłatne miejsce parkingowe – dot. szkoleń stacjonarnych

  Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania – dot. szkoleń stacjonarnych

  Czas trwania:
  2 Dni – 16 godzin lekcyjnych

  Masz pytania? Odezwij się do nas.