QMSSolutions Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru (RIS): 2.24 / 00222 / 2024
QMSSolutions w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z uprawnieniami do świadczenia usług z możliwością dofinansowania

QMS – konsultacja dotycząca zarządzania systemem

AGENDA

1. Dokumentacja systemu zarządzania
Opis – Wdrożenie systemu wymaga udokumentowania systemu w obszarach wymaganych przez organizację oraz wymagania normy. Dokumentacja może wykorzystywać elementy już opracowane w organizacji np.: procedury, instrukcje i formularze, z których do tej pory korzystano.
Cel :
– Przegląd istniejącej dokumentacji
– Pomoc w opracowaniu dokumentacji / dostarczenie szablonów i wzorów (instrukcje, arkusze kontrolne)
– Określenie metody zarządzania ryzykiem
– Opracowanie procedur systemowych / dostarczenie szablonów i wzorów

Adresaci konsultacji:

Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości

CENA OBEJMUJE

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad) – dot. szkoleń stacjonarnych
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy – dot. szkoleń stacjonarnych
  • bezpłatne miejsce parkingowe – dot. szkoleń stacjonarnych

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania – dot. szkoleń stacjonarnych

Czas trwania:
1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Masz pytania? Odezwij się do nas.