QMSSolutions Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru (RIS): 2.24 / 00222 / 2024
QMSSolutions w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z uprawnieniami do świadczenia usług z możliwością dofinansowania

QRQC + RCA (budowanie zespołu zarządzającego produkcją oraz Problem solving)

AGENDA

1. Quality Management System:
Metody identyfikacji ryzyka w procesie
Lean Management – identyfikacja narzędzi ciągłego doskonalenia

2. QRQC – budowanie zespołu zarządzającego produkcją
QRQC: Quick Response Quality Control
Specyfika zadań i odpowiedzialności w zespole
Organizacja zespołu, komunikacja, raportowanie, eskalacja

3. Rozwiązywanie problemów jakościowych na linii produkcyjnej
QR – szybka reakcja na błędy: omówienie działań, które należy podjąć w przypadku np. reklamacji, zmiany w procesie lub zdarzenia (działania natychmiastowe – 24h) wraz z definicją odpowiedzialności oraz weryfikacją wdrożonych działań oraz ich skuteczność
3R – San Gen Shugi, cykl PDCA wraz w wyjaśnieniem metod z praktycznymi przykładami
zastosowania na obszarze produkcji.
o GENBA – w miejscu zdarzenia
o GENBUTSU – analizowanie części
o GENJITSU – praca z danymi
o Zaangażowanie zespołów QRQC do pracy na linii (eliminacja przekonania, że znamy obszar produkcyjny bez weryfikacji w miejscu powstania zdarzenia
Red box – nie jest to tylko fizyczne miejsce, w którym umieszczamy części niezgodne w procesie lecz także wsparcie dla zespołów QRQC, którego mogą udzielać zarządzający.
Przedstawienie sposobu zarządzania tematami, z upływającymi terminami realizacji
AQM – auto-quality matrix: narzędzie dla zespołów QRQC, na podstawie którego jesteśmy w stanie analizować nie tylko przyczyny powstania problemów ale także ocenić poziom detekcji i reakcji na błędy w procesie.
On job training: metoda obserwacji pracy zespołów na każdym jest poziomie organizacji. Pozwala na bezpośrednią pracę przełożonego z zespołem. W celu poprawy efektywności pracy, poprawy jakości analiz, eliminacji reoccurence (problemu, który wystąpił ponownie).
prezentacja formularza
metody wykonywania
4. Problem solving – FTA PDCA
QR – identyfikacja problemu (5W2H)
Zabezpieczenie klienta – natychmiastowe akcje zabezpieczające
Organizacja i wnioski z sortowania
Assignment task – przyspieszenie procesu
Analiza FTA – identyfikacja potencjalnej przyczyny wystąpienia błędu
Analiza FTA – identyfikacja potencjalnej przyczyny nie wykrycia błędu
5Whys – identyfikacja przyczyny źródłowej
Odtworzenie wady
Zatwierdzenie działań korygujących
Weryfikacja skuteczności działań
5. Lesson Learned Card – wnioski z analizy
Uczymy się na błędach
Standaryzacja działań

ADRESACI SZKOLENIA

Kadra zarządzająca

Dyrektorzy
Kierownicy
Liderzy, właściciele procesów

Kadra specjalistyczna

Specjaliści Jakości
Inżynierowie Procesu
Kontrolerzy / inspektorzy Jakości
Specjaliści / technicy utrzymania ruchu
Bezpośredni kontakt z klientem

CENA OBEJMUJE

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad) – dot. szkoleń stacjonarnych
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy – dot. szkoleń stacjonarnych
  • bezpłatne miejsce parkingowe – dot. szkoleń stacjonarnych

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania – dot. szkoleń stacjonarnych

Czas trwania:
2 dni – 16 godzin lekcyjnych

Masz pytania? Odezwij się do nas.