QMSSolutions Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru (RIS): 2.24 / 00222 / 2024
QMSSolutions w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z uprawnieniami do świadczenia usług z możliwością dofinansowania

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA/ KOMUNIKACJA W ZESPOLE – WARSZTATY

AGENDA

1. CEL I PLAN WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z problematyką komunikacji interpersonalnej/ komunikacji w zespole. Zakres warsztatów dostosowany jest do ilości godzin szkolenia.
1. Komunikacja- istota pojęcia
2. Rodzaje komunikacji
3. Komunikacja w zespole, cechy skutecznego komunikatu
4. Bariery w komunikacji
5. Komunikacja w zespole
6. Różnorodność w komunikacji
– różnorodność pokoleniowa, płci, lewa/prawa półkula, rola w grupie
8. Komunikacja w relacji przełożony-zespół
9. Delegowanie zadań, wyznaczanie celów
10. Udzielanie informacji zwrotnej/ocenianie
11. Aktywne słuchanie
12. Komunikacja w sytuacjach stresowych
13. Rozwiązywanie konfliktów
14. Mowa ciała/komunikacja niewerbalna
15. Style komunikowania się
16. Techniki efektywnej komunikacji

2. Z CZYM UCZESTNICY WYJDĄ Z WARSZTATÓW? CO DZIĘKI NIM OSIĄGNĄ?

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, tzn. teoretyczno-praktyczny. W swojej pracy wykorzystuję różnorodne techniki i narzędzia dydaktyczne (wykład, praca w grupach, filmy, gry szkoleniowe). Każdy z uczestników zachęcany jest do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobyta wiedza pozwoli m.in.:
– poznać teoretyczne zasady komunikacji w zespole,
– zrozumieć różne style komunikacji i różnice zespołowe,
– poprawić komunikację w zespole,
– poznać narzędzia wspomagające komunikację w zespole,
– unikać sytuacji konfliktowych lub łagodzić je,
– poznać różne style komunikacji,
– nauczyć się aktywnego słuchania.

W trakcie spotkania uczestnicy poznają narzędzia przydatne „młodym kierownikom”, osobom awansowanym z zespołu lub zaczynających swoją karierę w roli lidera. Uczą się jak wyznaczać cele
i udzielać informacji zwrotnej.

CENA OBEJMUJE

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad) – dot. szkoleń stacjonarnych
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy – dot. szkoleń stacjonarnych
  • bezpłatne miejsce parkingowe – dot. szkoleń stacjonarnych

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania – dot. szkoleń stacjonarnych

Czas trwania:
1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Masz pytania? Odezwij się do nas.