QMSSolutions Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru (RIS): 2.24 / 00222 / 2024
QMSSolutions w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z uprawnieniami do świadczenia usług z możliwością dofinansowania

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA/ KOMUNIKACJA W ZESPOLE – WARSZTATY

AGENDA

1. CEL WARSZTATÓW

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z problematyką różnorodności zespołowej. Obecnie wiele mówi się o tym, jak różni są ludzie, w jak różny sposób pracują, komunikują się, reagują w sytuacjach stresujących, realizują cele itp. Siłą i przewagą zespołu jest różnorodność, ale tylko pod warunkiem, że potrafimy z niej w sposób umiejętny korzystać. Każdy z nas jest oczywiście wyjątkowy, jednak pewne cechy osobowości, czy charakteru są powtarzalne, a zachowania przewidywalne.
Wspomniane powyżej umiejętne korzystanie z różnorodności zespołu możliwe jest wtedy, gdy posiadamy wiedzę na temat wzajemnych różnic. Wiedzę na temat przewidywalnych zachowań charakterystycznych dla konkretnej osobowości. Niewiedza może prowadzić do konfliktów, trudności i braku zrozumienia.

2. Z CZYM UCZESTNICY WYJDĄ Z WARSZTATÓW? CO DZIĘKI NIM OSIĄGNĄ?

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, tzn. teoretyczno-praktyczny. W pierwszej części uczestnicy otrzymają wiedzę na temat „kolorów osobowości” (m.in. ich mocne i słabe strony, cechy charakterystyczne, typowe zachowania, reakcję na stres i sposobów ich diagnozowania). Następnie każdy z uczestników wykona test osobowości wg Hartmana. Jest to jeden z łatwych i dostępnych testów pozwalających poznać, jaki „kolor osobowości” prezentuje uczestnik. Hartman wyróżnił
i scharakteryzował cztery „kolory osobowości”.
Test pozwala zarówno lepiej poznać siebie, jak i zrozumieć inne osoby.  Odpowiada na pytanie dlaczego z pewnymi osobami rozumiemy się lepiej, a z innymi jest nam trudniej znaleźć nić porozumienia.
Zdobyta wiedza pozwoli m.in.:
– zrozumieć motywy postępowania każdego z typów osobowości, styl komunikacji, otwartość na innych ludzi, styl pracy,
– lepiej zarządzać zespołem, dostrzec mocne i słabe strony członków zespołu, lepiej dopasowywać zadania do osób,
– poprawić komunikację w zespole,
– unikać sytuacji konfliktowych lub łagodzić je.

Dlaczego niektórzy przychodzą na spotkania przed czasem, a inni notorycznie się spóźniają?
Dlaczego niektórzy błyskawicznie denerwują się i krzyczą w sytuacjach stresujących?
Dlaczego jedni potrafią być duszą towarzystwa, a inni wypowiadają się swobodnie tylko
w gronie najbliższych przyjaciół? O tym i jeszcze wielu innych zawiłościach „kolorów osobowości” podczas naszego spotkania.

CENA OBEJMUJE

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad) – dot. szkoleń stacjonarnych
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat
  • bufet kawowy – dot. szkoleń stacjonarnych
  • bezpłatne miejsce parkingowe – dot. szkoleń stacjonarnych

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania – dot. szkoleń stacjonarnych

Czas trwania:
1 dzień – 8 godzin lekcyjnych

Masz pytania? Odezwij się do nas.