QMSSolutions Instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru (RIS): 2.24 / 00222 / 2024
QMSSolutions w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) z uprawnieniami do świadczenia usług z możliwością dofinansowania

Audyt procesu (IATF 16949, ISO 9001, VDA 6,3)

AGENDA

Oferta na przygotowanie firmy do certyfikacji IATF 16949:2016 obejmuje:

1. Audyt wstępny:
– Opis – kluczową sprawą przy rozpoczynającym się wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością jest określenie właściwej struktury systemu oraz zgodności z wymaganiami normy.
– Cel – przegląd organizacji pod kątem zgodności z wymaganiami normy IATF 16949:2016 oraz ustalenie procesów.
– Metoda – rozmowa z Dyrekcją, kierownictwem, pracownikami – analiza istniejącej dokumentacji
– Wynik – określenie obszarów zgodności i tych, które wymagają zmian

2. Analiza ryzyka – warsztat
– Opis – Zaangażowanie Kierownictwa i wszystkich pracowników organizacji jest podstawą przy funkcjonującym Systemie Zarządzania Jakością (obejmuje zarządzanie procesami, ryzykami, zasobami) w celu osiągnięcia zaplanowanych efektów.
– Cel :

  • Omówienie wymagań normy
  • Przedstawienie zadań dla właściciela procesu
  • Przedstawienie roli Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością odpowiedzialności i zadań do realizacji
  • Przedstawienie propozycji mapy procesów w organizacji
  • Przedstawienie zasad opracowania kontekstu, opracowanie propozycji
  • Omówienie metodyki analizy ryzyka
  • Warsztat – przeprowadzenie analizy ryzyka dla zidentyfikowanych procesów

– Metoda – szkolenie / warsztat
Wynik :

  • Kontekst organizacji / Misja / Wizja przedsiębiorstwa
  • Cele jakości
  • Analiza ryzyka

3. Dokumentacja systemu zarządzania
– Opis – Wdrożenie systemu wymaga udokumentowania systemu w obszarach wymaganych przez organizację oraz wymagania normy. Dokumentacja może wykorzystywać elementy już opracowane w organizacji np.: procedury, instrukcje i formularze, z których do tej pory korzystano.
– Cel :
Przegląd istniejącej dokumentacji
Pomoc w opracowaniu dokumentacji / dostarczenie szablonów i wzorów (instrukcje, arkusze kontrolne)
Określenie metody zarządzania ryzykiem
Opracowanie procedur systemowych / dostarczenie szablonów i wzorów
4. Audyt wewnętrzny – ocena wdrożenia
Opis – Etap wdrożenia Systemu Zarządzania polega na przekazaniu wszystkim pracownikom opracowanej dokumentacji, polityki jakości oraz świadomości dotyczącej ich roli w funkcjonującym systemie. Jest to również etap dokonania oceny funkcjonowania systemu i sprawdzenia gotowości do certyfikacji.
– Cel :
Wspólna praca z audytorami wewnętrznymi
Weryfikacja dokumentacji
Weryfikacja stopnia wdrożenia normy IATF 16949:2016
Wprowadzenie działań korygujących po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego
5. Przegląd zarządzania / Management review
Opis – Organizacja spotkania wszystkich właścicieli procesów, Pełnomocnika pod przewodnictwem osoby zarządzającej
– Cel :
Wspólne przygotowanie dokumentów / dostarczenie szablonu
Uczestnictwo konsultantów w przeglądzie
Pomoc w opracowaniu raportu
Pomoc w wyborze jednostki certyfikującej.
6. Wsparcie przedsiębiorstwa w czasie audytu certyfikującego wraz z usunięciem niezgodności (pomoc w opracowaniu analizy i planu działań)

Masz pytania? Odezwij się do nas.